Nikola i Helen Shirley Štedul sa svojim Pašom, nakon što je Paša u Velikoj Britaniji dobio zlatnu kolajnu za spašavanje ljudskog života 1989.