> biblioteke > znanstvena biblioteka
Biblioteka hrvatske povijesti
Književna biblioteka
Jonkeova biblioteka
Biblioteka priručnika
Biblioteka gradovi
Kerempuhova biblioteka
Biblioteka antologija
Znanstvena biblioteka
Biblioteka Obračun s njima
Hrvatski panoptikum
Biblioteka za mladež
Biblioteka XX. stoljeće
Biblioteka XX. stoljeće

Zbirka poslovica Bartula Matijace
KAD TI KUĆA GORI, A TI SE OGRIJ

Str. 384, 14 x 20 cm, 190 kn, uvez tvrd, 2007.

Knjiga Kad ti kuća gori, a ti se ogrij skupljača i zapisivača Bartula Matijace dosad je najopsežnija objavljena zbirka hrvatskih poslovica, sa 14.926 primjera. Pronađena je u privatnom arhivu skupljačeva unuka prim. dr. Bartula Matijace ml. u Zagrebu, a za objavljivanje ju je stručno pripremio ekspert za hrvatsku usmenu književnost prof. dr. Stipe Botica.
Dio poslovica iz Matijačine impozantne zbirke poznat je i iz drugih izvora paremiološke građe, a dio se zapisanih poslovica javlja u varijantama. No, kad se i odbiju već poznati primjeri i inačice, ostaje oko 8.000 sažetih, duhovitih i slikovitih mudrosti koje se nigdje nisu mogle pročitati i koje će zainteresirati široko čitateljstvo, a današnjim istraživačima naše kulturne povijesti poslužiti kao dragocjen materijal. Tko smo, kakvi smo, otkud potječemo, kakav nam je pogled na svijet, kako glasi hrvatska formula za preživljavanje u nevoljama... pitanja su na koja ova zbirka nudi svježe i izazovne odgovore. U njima se "sublimira ono najbolje što se jezikom/govorom ukratko može formulirati/priopćiti i kao takvo poopćiti", na način koji pogađa samu bit hrvatske kulture.
Bartul Matijaca st. (1859-1934) bio je pučki učitelj, a službovao je u Kaštel Lukšiću (rodnom mjestu), Trogiru, Pagu, Račišću, Trpnju, Orebiću. Poslovice (i srodne izraze) skupljao je cijelog života i zapisao ih, abecednim redom, u četiri zamašna sveska. Nije navodio gdje je što našao, ali se na osnovi jezičnih osobina i drugih karakteristika zapisane građe može zaključiti da je većinu poslovica čuo u krajevima u kojima je službovao i u obližnjim područjima. Dio poslovica potječe iz pisanih izvora.
Ovo izdanje slijedi abecedno načelo izvornog zapisivača, a na kraju donosi rječnike motivskih i manje poznatih riječi, što povećava stručnu i uporabna vrijednost knjige.

MIlan Ferković
KINESKA MIKROMASAŽA


Str. 180,10 x 14,5 cm, uvez tvrd, 120 kn, 2004.

Nakon Kliničke akupunkture, dr. Ferković napisao je i priručnik o srodnoj disciplini drevne kineske medicine, akupresuri ili mirkomasaži. U njemu se na stručno zasnovan, ali i pristupačan naein objašnjavaju osnovne tehnike liječenja s pomoću mirkomasaže. Namijenjen je liječnicima koji se više bave akupunkturom, onima koji svoj rad žele unaprijediti novom tehnikom, a ponajprije širokom krugu viših i srednjih fizioterapeuta koji u svom svakodnevnom radu žele primjenivati staro umijeće mikromasaže. To je prva takva knjiga na hrvatskom jeziku.

Sve akupresurne točke detaljno su prikazane na preglednim crtežima pojedinih dijelova tiijela.

Pavao Pavličić
BAROKNI PAKAO - RASPRAVE IZ HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

Str. 396, 14 x 20 cm, uvez tvrd, 90 kn, 2003.

Zbirka 15 književno-znanstvenih rasprava o piscima i problemima iz hrvatske književnosti, u kojima autor prati povijest naše književnosti od renesanse do 20. st. Zajedničko im je (prvo) shvaćanje književnosti kao društvenog fenomena, (drugo) uočavanje pojava koje su ostale izvan vidokruga književnih povjesničara i (treće) svijest da povijest književnosti nije statična, nego da se "neprestano mijenja pred našim očima".

Neki od naslova su: Barokni pakao, Kamo pripada Reljkovićev Satir, Antun Kaznačić i književna tradicija, Ignjat Alojzije Brlić izdaje Palmotićevu Kristijadu, Kojoj književnoj vrsti pripada Smrt Smail-age Čengića, Ante Kovačić kao stihotvorac, Gundulić i Goran Kovačić.

Pavličićeve studije imaju dvije bitne odlike: svestranu upućenost u problem koji se istražuje i vještinu pisanja kakva se među hrvatskim književnim povjesničarima rijetko susreće. Premda nisu napisane s ambicijom da presudno utječu na postojeću predodžbu o povijesti hrvatske književnosti, one sliku o toj povijesti izoštravaju, pokazuju zašto je bavljenje njome važno i dokazuju da joj se isplati vraćati.

Osobito su vrijedna, i provokativna, Pavličićeva zapažanja o utjecaju društvenih konvencija i na autorsko oblikovanje književnog djela i na čitateljivu recepciju djela.
Milan Ferković
KLINIČKA AKUPUNKTURA

Str. 244, 16,5 x 24 cm, uvez tvrd, 190 kn, 2001.

Stručna knjiga o teoriji i praksi tradicionalne kineske medicine, koja proširuje teorijske, a osobito praktičke spoznaje iznesene u knjizi Akupunktura istog autora, koja je u proteklih 17 godina objavljena u pet izdanja. Namijenjena je studentima medicine, liječnicima, a među njima ponajprije onima koji i sami prakticiraju akupunkturu. Pisana je »jasnim i čitkim stilom« (recenzent prof. dr. Roko Živković), pa je dostupna i široj publici zainteresiranoj ne samo za tradicionalnu kinesku medicinu, nego i, uopće, za staru kinesku kulturu.

Dr. Milan Ferković (r. 1926.), sveučilišni profesor u mirovini, priznati je hrvatski autoritet za terapijske tehnike zasnovane na tradicionalnoj kineskoj medicini. Odgojio je mnoge liječnike koji se danas bave akupunkturom, dokazujući svojim teorijskim i praktičnim radom da se drevno kinesko umijeće liječenja može skladno povezati s modernom europskom medicinom.
Milivoj Solar
GRANICE ZNANOSTI O KNJIŽEVNOSTI
Izabrani ogledi

Str. 316, 14 x 20 cm, uvez mek, 150 kn, 2000.

Izbor od 16 književno-znanstvenih ogleda u kojima se autor bavi smislom, značenjem, granicama književnih fenomena, a koji su napisani u rasponu od trideset godina. Dio tekstova pripada počecima Solarovih teorijsko-književnih promišljanja i dobro su poznati svakom proučavatelju književnosti (Smrt Sancha Panze, Istina književnosti, Filozofija i roman, Roman i mitologija...), a dio ih je nastao u posljednjih nekoliko godina i sada se prvi put objavljuju u koricama knjige (Postmodernizam i mit, Od Emme Bovary do Emme Zunz, Horizont i svrha filozofije književnosti...). Na početku je opsežan uvod pod naslovom Granice znanosti o književnosti, koji sam autor opisuje kao »ogled o mojim ogledima«.
Erich Prunč
POSLJEDICE PREVOĐENJA
Priručnik za prevoditelje


Str. 196, 14 x 20 cm, uvez mek, 95 kn, 1996.

Stručna knjiga austrijskog profesora teorije prevođenja o pogreškama u prevođenju s hrvatskog na njemački jezik, poglavito o bespućima njemačkog prijevoda povijesno-filozofske rasprave Bespuća F. Tuđmana.
 
 
copyright: Naklada Pavičić d.o.o. Zagreb, Hrvatska. Sva prava pridržana.
design & održavanje: Istudio Vemax, Zagreb 2002.