ROMAN O OSNIVANJU STAROGA GRADA

Nema tome dugo da su se, nakon plovidbe od Jadranskoga do Egejskoga mora, predstavnici Staroga Grada na Hvaru (negdašnjega Farosa, utemeljenoga prije 2400 godina) i grčkoga otoka Parosa (s kojega su potekli osnivači našega Farosa) – pobratimili! Zamalo dva i pol tisućljeća poslije prvoga susreta njihovih davnih predaka, današnji stanovnici dvaju zemljopisno dalekih, a poviješću zbliženih otoka uspostavili su nove veze. Sad smo pak dobili i književni odjek te sudbinske povezanosti. Sarajevski sveučilišni profesor arheologije, zagrebački đak Enver Imamović, svoj je znanstveni diskurs na tren zamijenio literarnim, nadahnut upravo pričom o doseljavanju Grka na Hvar. Intrigantnoj je povijesnoj pozadini dodao i neizbježnu ljubavnu priču kao začin. Nastao je tako roman “Afroditin grijeh” (Naklada Pavičić, ur. Josip Pavičić), vješto ispisana pustolovna priča o plovidbama, doseljavanjima, sukobima, ratovima, ljubavi, mržnji, vjeri i nevjeri. Arheološka znanja autora njegovoj su mašti dala podlogu: povijest i fikcija dobro su se našli.