NAKLADA PAVIČIĆ NA INTERLIBERU 2015.

Paviljon 5, štand 4A

10.-15. XI. 2015.
od 10 do 20 h
13. i 14. (petak i subota) XI.
od 10 do 21 h

izložba i prigodna prodaja
svih dostupnih izdanja NP
s popustima od 20 do 90%

AUTORI NA ŠTANDU

OD 15,00 DO 17,00 h

UTORAK, 10. XI.
dr. BARTUL MATIJACA

SRIJEDA, 11. XI.
akademik DUBRAVKO JELČIĆ

ČETVRTAK, 12. XI.
NIKOLA ŠTEDUL

PETAK, 13. XI.
prof. dr. sc. DUBRAVKO HABEK

JOSIP PAVIČIĆ
SVAKI DAN OD 15 h do zatvaranja