Nikola i Shirley Helen Štedul

ikola Štedul (1937., Rešetarevo, Karlovac), poznato ime hrvatske političke emigracije, u Hrvatsku se vratio 1990. i nastavio s političkim radom. U svijetu se pročuo kad je na njega u Škotskoj (20. X. 1988.) agent jugoslavenske tajne policije, pištoljem dobivenim u jugoambasadi u Londonu, ispalio šest metaka.

Shirley Helen Štedul (1947., Scone, Škotska) diplomirala je u Škotskoj filozofiju i menadžment, a završila je i stručno školu za pisca beletristike. Godine 1953. preselila se s roditeljima u Australiju. U Škotsku se vratila 1974., a od 1991. živi u Hrvatskoj. Za N. Štedula udala se 1965

Prikazuje se jedan rezultat

Prikazuje se jedan rezultat